EN

Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων & Προστασίας του Περιβάλλοντος

/Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων & Προστασίας του Περιβάλλοντος
Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων & Προστασίας του Περιβάλλοντος 2017-11-06T12:20:47+00:00

Αποτελεί πολιτική της εταιρίας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε., η διασφάλιση της ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων της με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με αυτή, τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τον έλεγχο ασφάλειας των προϊόντων, μέχρι τη παράδοση και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς και η κάλυψη των απαιτήσεων της Νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παρασκευάζει.
Η Πολιτική της εταιρίας επεκτείνεται στην προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες για το περιβάλλον νομοθετικές διατάξεις και μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Επίσης, πολιτική της επιχείρησης είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις ποιότητας των πελατών της, μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που, παράλληλα, επηρεάζουν ελεγχόμενα το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Η ανώτατη Διοίκηση της ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΡΟΙΚΑΣ Α.Ε. διασφαλίζει:
Την ικανοποίηση των πελατών της και τη διασφάλιση της υγείας τους.
Την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών.
Την γνωστοποίηση της πολιτικής της ασφάλειας των τροφίμων & προστασίας του περιβάλλοντος και την συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Την γνωστοποίηση της πολιτικής σε προμηθευτές και υπεργολάβους καθώς και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος.
Την συνεχή βελτίωση μέσα από την θέσπιση μετρήσιμων στόχων και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
Την προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πελάτες και προμηθευτές
Την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων
Την τήρηση ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων
Την χρήση πλήρως ανακυκλώσιμων περιεκτών των τελικών προϊόντων.
Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
Τη γνωστοποίηση της πολιτικής στους εργαζομένους και διαθεσιμότητά της στο ευρύ κοινό
Διάθεση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται
Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στόχων
Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές και την ποιότητα των προϊόντων και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.
Ανασκόπηση της πολιτικής για την επίτευξη στόχων ποιότητας κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο.
Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί πρώτιστη δέσμευση για τη διοίκηση της εταιρείας και ευθύνη όλων των εργαζομένων.
Ημερομηνία: 10-1-2012
Ο Γ. Διευθυντής